Bij mij thús

Thús Wonen heeft Meesterschilders Friesland BV uit Leeuwarden opdracht gegeven voor
onderhoud aan woningen in Kollum en De Westereen.
Indien er aan uw woning werkzaamheden plaats zullen vinden, heeft u een folder met informatie ontvangen.
Hieronder kunt u klikken op uw straatnaam. Hier vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden.

De Westereen

Salomon Levystrjitte

Munewei

Kollum

Van Aylvastraat

Van Bootsmalaan